Opzet viering
© Vonkje
Vaste elementen en volgorde
De viering heeft een vaste opzet. Op de foto links staat de schatkist die wij gebruikten bij de vieringen. De kist staat in het midden van de kring. Op de kist staan gekleurde kubusjes in de volgorde van de viering. Op elke kubus staat wat de bedoeling is. Vlak voor de viering leest de begeleider wat er op de kubus staat en vraagt meteen wie dat onderdeel wil doen.

Rode kubus:Gebed/ vragen of God zelf met Zijn Geest in ons midden wil zijn
Oranje kubus:Kaars aansteken als teken dat God aanwezig is
Groene kubus:In de Bijbel lezen. We lezen de tekst die bij de opdracht hoort.
Oranje kubus:Verwerking van de opdracht. Tieners laten zien/horen hoe zij de opdracht verwerkt hebben. Begeleiders vragen wat ze voor zichzelf waardevol vinden om te onthouden.
Blauwe kubus:Liederen zingen. Lees verder bij Muziek
Gele kubus:Voorbeden. Dat mag stil of hardop. Tieners mogen een kaarsje erbij opsteken. Zoals de foto laat zien, zijn er nogal wat tieners die deze vorm aanspreekt.
Blauwe doosje:Zegen. In het doosje zitten plakkers (zie kleine foto, te koop bij Zeeman) met verschillende afbeeldingen. We plakken bij elkaar een feestelijke plakker op en zeggen 'De liefde van God is met jou'. Een waar feestelijk gezicht om tieners met een glitter te zien lopen (op hun broekspijp, voorhoofd, trui, T-shirt of neus!
Vaart in viering
Als na de uitleg de viering begint (zie boven), dan gaat het heel snel. Jonge tieners zijn doorgaans geen mensen met veel woorden. Prima! Met een groep van 8-10 tieners duurt het de gehele viering hooguit 20-25minuten. Zorg voor ontspanning. Dat maakt de viering laagdrempelig, er mag ook gelachen worden. Er mag ook iets fout gaan. Want ja, wat is eigenlijk fout?
© Vonkje 2007-2009 | aansprakelijkheid