Begeleiding
© Vonkje
Veel ruimte voor tieners vraagt óók begeleiding
Met de opdrachten houden we rekening met verschillende leerstijlen (zie ook Leerstijlen). We willen tieners veel ruimte geven en dit vraagt ook veel begeleiding. Want, de ene tiener is al veel zelfstandiger dan een andere tiener. De één kan beter samenwerken dan de ander. De één is nieuwsgieriger van aard dan de ander. Een tiener van 14 jaar kan al veel meer dan een tiener van 11jaar oud.

De begeleiding wordt anders. Maatwerk. Kijk wat de tieners nodig hebben. Speerpunten daarbij zijn: Hoe kan de begeleiding er toe bijdragen, dat er veiligheid is en jonge tieners zichzelf durven laten zien? Hoe kan de begeleiding er toe bijdragen dat de tieners een stapje verder komen in hun ontwikkeling als mens, zoals zij bedoeld zijn?
3:1
De opdracht vraagt de meeste begeleiding. De ene tiener vindt het leuk om helemaal zelf aan de slag te gaan. Een andere tiener vindt het prettig om samen met een volwassene (1:1) de opdracht te maken. Om recht te doen aan alle diversiteit van kinderen, adviseren we om de groepjes bij de opdracht niet groter te maken dan 3 tieners op 1 begeleider.

Tijdens de viering nemen tieners en begeleiders samen plaats in de kring. Een ieder kan op zijn/haar wijze meedoen aan de viering. Eén volwassene heeft de leiding. Tieners geven zelf toelichting bij wat ze bij de opdracht gemaakt of gedaan hebben.

Wees er alert op dat oudere tieners (13/14 jaar) jongere tieners ook met iets verder kunnen helpen.
© Vonkje 2007-2009 | aansprakelijkheid