Aansprakelijkheid
© Vonkje
Aansprakelijkheid
Vonkje heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vonkje is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vonkje verstrekte informatie.
Intellectuele eigendomsrechten
Wanneer u gebruik maakt van teksten van deze website en werkbladen, erkent u dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven Vonkje. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.
© Vonkje 2007-2009 | aansprakelijkheid